Kjøperens rettigheter ved mangler

Dersom varen har en mangel, kan kjøperen etter forbrukerkjøpsloven kreve at selgeren retter mangelen eller omleverer en tilsvarende vare. Dersom selgeren ikke klarer å rette eller omlevere varen, kan kjøperen kreve en forholdsmessig prisavslag eller heve avtalen. Kjøperen kan også kreve erstatning for økonomisk tap som følge av mangelen.

Kjøperen må reklamere til selgeren for å melde krav ved mangler. Reglene om reklamasjon gjelder uavhengig av reglene om angrerett og eventuelle garantier fra selger.

Secure Payments