Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler.

Hvis det oppstår skade ved levering, synlig skade på emballasjen eller varen, ber vi deg notere dette på fraktseddelen før du som ansvarlig skriver under til sjåføren. 

Hvis varen er skadet ber vi deg ta kontakt med kundesenteret fortløpende. Kunden bes dokumentere skaden med bilder og beskrivelse.

I disse tilfellene dekker swenge.no fraktkostnadene.

Alle varer har reklamasjonsrett på 24 mnd

Secure Payments